نام واحد : علیقلی یارمحمدی

نام محصول : کیک لقمه

 • سریال مجوز : 1701291
 • شماره مجوز : 23824
 • تاریخ مجوز : 17/10/1360
 • کد محصول : 15411211
 • شرح محصول : کیک لقمه ای
 • ظرفیت : 320 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%