نام واحد : صدرپرنون

نام محصول : قند بصورت شمش 001 گرمی ک

 • سریال مجوز : 1701293
 • شماره مجوز : 41404
 • تاریخ مجوز : 17/12/1378
 • کد محصول : 15421210
 • شرح محصول : انواع قند
 • ظرفیت : 7,318 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%