نام واحد : عبدالمطلب محمودی و سید مهدی موسوی

نام محصول : کیک لقمه ای

 • سریال مجوز : 1701294
 • شماره مجوز : 28069
 • تاریخ مجوز : 24/12/1360
 • کد محصول : 15411211
 • شرح محصول : کیک لقمه ای
 • ظرفیت : 375 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%