نام واحد : مهرگان فرجام پارس فریدمهرگان وزهرا قلندریانتمدید46527

نام محصول : کنسروهای غیرگوشتی

 • سریال مجوز : 1775920
 • شماره مجوز : 57487
 • تاریخ مجوز : 21/04/1385
 • کد محصول : 15131610
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادمیوه جات وسبزیجات بروش کنسروسازی غیرگوشتی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%