نام واحد : نان خاتون قائم - تمدید 75293

نام محصول : نانهای صنعتیحجیم ونیمه حجیم

 • سریال مجوز : 1776208
 • شماره مجوز : 59465
 • تاریخ مجوز : 14/05/1385
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%