نام واحد : مژده شیرین

نام محصول : کلوچه

 • سریال مجوز : 1701304
 • شماره مجوز : 74914
 • تاریخ مجوز : 14/10/1379
 • کد محصول : 15411250
 • شرح محصول : انواع کلوچه
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%