نام واحد : آذین سفره ایرانیان - تمدید 63148

نام محصول : ابغوره

 • سریال مجوز : 1776293
 • شماره مجوز : 37231
 • تاریخ مجوز : 20/08/1374
 • کد محصول : 15131733
 • شرح محصول : ابغوره
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%