نام واحد : علی ایرانی رشید اباد ومصطفی قدرتی

نام محصول : فرآورده های کاکائویی

 • سریال مجوز : 1701306
 • شماره مجوز : 51560
 • تاریخ مجوز : 15/02/1383
 • کد محصول : 15431110
 • شرح محصول : انواع کاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات
 • ظرفیت : 945 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%