نام واحد : ارمغان لاهیجان سحر جواد نادریتمدید61938

نام محصول : بیسکویت

 • سریال مجوز : 1776303
 • شماره مجوز : 60479
 • تاریخ مجوز : 25/05/1385
 • کد محصول : 15411220
 • شرح محصول : بیسکویت
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%