نام واحد : بهینه سازان تغذیه

نام محصول : سیب زمینی (کشاورزی)

 • سریال مجوز : 200319000000
 • شماره مجوز : 118/27867
 • تاریخ مجوز : 16/11/1393
 • کد محصول : 111412354
 • شرح محصول : سیب زمینی (کشاورزی)
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -111
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 19%
  19%