نام واحد : صنعت روی زنگان

نام محصول : کنسانتره سرب

 • سریال مجوز : 20887700000000
 • شماره مجوز : 118/5691
 • تاریخ مجوز : 26/03/1393
 • کد محصول : 1320512351
 • شرح محصول : کنسانتره سرب
 • ظرفیت : 15,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 100%
  100%