نام واحد : حسن زارعی نژاد

نام محصول : قندحبه بصورت شمش یکصدگرمی

 • سریال مجوز : 1701307
 • شماره مجوز : 36783
 • تاریخ مجوز : 12/10/1378
 • کد محصول : 15421210
 • شرح محصول : انواع قند
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%