نام واحد : رضارخشی نژاد

نام محصول : نمک سفره و آشپزخانه

 • سریال مجوز : 1701314
 • شماره مجوز : 19336
 • تاریخ مجوز : 07/12/1359
 • کد محصول : 15492520
 • شرح محصول : نمک طعام تصفیه نشده
 • ظرفیت : 3,684 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%