نام واحد : مهیا پروتئین - تمدید32307

نام محصول : اماده بسته بندی مرغ

 • سریال مجوز : 1776337
 • شماره مجوز : 60823
 • تاریخ مجوز : 30/05/1385
 • کد محصول : 15111211
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی مرغ
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 45%
  45%