نام واحد : صنایع بسته بندی گلبرگ فردا پارسیان

نام محصول : اماده سازی بسته بندی جوپوست کن

 • سریال مجوز : 1776482
 • شماره مجوز : 62011
 • تاریخ مجوز : 13/06/1385
 • کد محصول : 15311312
 • شرح محصول : جو پوست کنده
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 46%
  46%