نام واحد : سپهر خورشید طلائیرضا پورجمعهتمدید 33073

نام محصول : ابمیوه از کنسانتره

 • سریال مجوز : 1776498
 • شماره مجوز : 62161
 • تاریخ مجوز : 15/06/1385
 • کد محصول : 15131740
 • شرح محصول : ابمیوه ازکنسانتره
 • ظرفیت : 3,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%