نام واحد : جهان نمو

نام محصول : کنسانتره آهن

 • سریال مجوز : 580124000000
 • شماره مجوز : 118/24028
 • تاریخ مجوز : 12/08/1392
 • کد محصول : 1310412309
 • شرح محصول : کنسانتره آهن
 • ظرفیت : 350,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 11%
  11%