نام واحد : سجاد تقی زاده

نام محصول : شن و ماسه رودخانه ای

 • سریال مجوز : 350131000000
 • شماره مجوز : 112/7/426730
 • تاریخ مجوز : 16/10/1393
 • کد محصول : 1410512327
 • شرح محصول : شن و ماسه رودخانه ای
 • ظرفیت : 150,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%