نام واحد : نان ایران

نام محصول : نان سوخاری

 • سریال مجوز : 1701437
 • شماره مجوز : 63906
 • تاریخ مجوز : 16/09/1377
 • کد محصول : 15411143
 • شرح محصول : نان سوخاری
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%