نام واحد : فرآورده های غذایی اورامان ماد - تمدید 83363

 • استان : البرز
 • شهر : نظرآباد
 • نشانی شرکت : اشرفی اصفهانی...
 • تلفن شرکت : *****444جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک نظرآباد خ میخک قطعه 35 جی
 • تلفن واحد : *****444جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : هاوری محزونی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی نظر آباد

نام محصول : اماده سازی بسته بندی گوشت مرغ

 • سریال مجوز : 1776550
 • شماره مجوز : 62460
 • تاریخ مجوز : 20/06/1385
 • کد محصول : 15111211
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی مرغ
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 98%
  98%