نام واحد : کرمعلی اسعدیان

نام محصول : مربا

 • سریال مجوز : 1701440
 • شماره مجوز : 61054
 • تاریخ مجوز : 21/07/1377
 • کد محصول : 15131310
 • شرح محصول : انواع مربا
 • ظرفیت : 234 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%