نام واحد : بهاور عقیق تمدید57852

نام محصول : شیر

 • سریال مجوز : 1777140
 • شماره مجوز : 66846
 • تاریخ مجوز : 10/08/1385
 • کد محصول : 15201111
 • شرح محصول : شیرپاستوریزه
 • ظرفیت : 6,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%