نام واحد : مجتمع فولاد خراسان

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : نیشابور
 • نشانی شرکت : کیلومتر 15...
 • تلفن شرکت : *******514جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سید حسین احمدی سلیمانی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : گندله آهن

 • سریال مجوز : 580129000000
 • شماره مجوز : 14509
 • تاریخ مجوز : 19/10/1386
 • کد محصول : 1310412310
 • شرح محصول : گندله آهن
 • ظرفیت : 2,600,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 90%
  90%