نام واحد : سیدحسین حسینی - ماکارونی پوریا

نام محصول : رشته فرنگی وماکارونی

 • سریال مجوز : 1701451
 • شماره مجوز : 36311
 • تاریخ مجوز : 24/10/1370
 • کد محصول : 15441111
 • شرح محصول : ماکارونی
 • ظرفیت : 2,425 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%