نام واحد : بهمن فراهانی- تمدید97137

نام محصول : اماده بسته بندی چای کیسه

 • سریال مجوز : 1777201
 • شماره مجوز : 67165
 • تاریخ مجوز : 14/08/1385
 • کد محصول : 15491212
 • شرح محصول : چای کیسه ایبسته بندی دوگرمی
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 45%
  45%