نام واحد : تک چین

نام محصول : مرباجات

 • سریال مجوز : 1702983
 • شماره مجوز : 30639
 • تاریخ مجوز : 07/02/1390
 • کد محصول : 15131310
 • شرح محصول : انواع مربا
 • ظرفیت : 68 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%