نام واحد : عیسی صفدریتمدید94377

نام محصول : قند حبه

 • سریال مجوز : 1777720
 • شماره مجوز : 63600
 • تاریخ مجوز : 20/07/1373
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 1,940 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 38%
  38%