نام واحد : مسعود مقدم کیا پدرام مقدم کیا - تمدید 71729

نام محصول : سردخانه بالای صفر

 • سریال مجوز : 1777760
 • شماره مجوز : 70877
 • تاریخ مجوز : 19/09/1385
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 97%
  97%