نام واحد : شرکت صدف پروتئین کوهسار - تمدید 62223

نام محصول : انواع غذاهای غیرگوشتی اماده مصرف

 • سریال مجوز : 1778003
 • شماره مجوز : 73139
 • تاریخ مجوز : 06/10/1385
 • کد محصول : 15492340
 • شرح محصول : غذای آماده ونیمه آماده غیرگوشتی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 26%
  26%