نام واحد : گروه صنایع غذایی ایرانیان پاسارگاد پایتخت - تمدید 56803

نام محصول : اماده بسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 1778010
 • شماره مجوز : 73063
 • تاریخ مجوز : 06/10/1385
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 1,375 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%