نام واحد : گروه صنایع غذایی ایرانیان پاسارگاد پایتخت - تمدید 56803

نام محصول : اماده خردوبسته بندی قند

 • سریال مجوز : 1778010
 • شماره مجوز : 73063
 • تاریخ مجوز : 06/10/1385
 • کد محصول : 15421223
 • شرح محصول : بسته بندی قند
 • ظرفیت : 650 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%