نام واحد : چای سبزالوند

نام محصول : بسته بندی چای

 • سریال مجوز : 1701647
 • شماره مجوز : 338188
 • تاریخ مجوز : 15/05/1362
 • کد محصول : 15491211
 • شرح محصول : چای خشک بسته بندی شده
 • ظرفیت : 561 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%