نام واحد : شرکت شیرین شکوه آریا- تمدید 62736

نام محصول : اماده بسته بندی گوشت قرمز

 • سریال مجوز : 1778270
 • شماره مجوز : 74695
 • تاریخ مجوز : 23/10/1385
 • کد محصول : 15111221
 • شرح محصول : بسته بندی گوشت قرمز
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%