نام واحد : فرهادخرمی

نام محصول : ماست

 • سریال مجوز : 1701705
 • شماره مجوز : 70332
 • تاریخ مجوز : 25/12/1377
 • کد محصول : 15201231
 • شرح محصول : ماست پاستوریزه
 • ظرفیت : 350 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%