نام واحد : سیدمهدی سیدعلی وسیدحسن میرعلی گیلکگیلک وازادخانی

نام محصول : آدامس

 • سریال مجوز : 1701707
 • شماره مجوز : 16500
 • تاریخ مجوز : 27/10/1365
 • کد محصول : 15431410
 • شرح محصول : ادامس
 • ظرفیت : 356 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%