نام واحد : عباس جباریان - تمدید 88723

نام محصول : اماده سازی بسته بندی مرغ

 • سریال مجوز : 1778504
 • شماره مجوز : 76427
 • تاریخ مجوز : 07/11/1385
 • کد محصول : 15111211
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی مرغ
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 98%
  98%