نام واحد : عدل ماکارون جعفرشاه رستم بیک

نام محصول : رشته غذا

 • سریال مجوز : 1701709
 • شماره مجوز : 29057
 • تاریخ مجوز : 03/06/1366
 • کد محصول : 15441120
 • شرح محصول : انواع رشته غذایی
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%