نام واحد : محمدرضا و حمیر رضا و مهدی کریمی تفرشی

نام محصول : بسته بندی گندم وجو

 • سریال مجوز : 1701714
 • شماره مجوز : 37315
 • تاریخ مجوز : 12/09/1390
 • کد محصول : 15311421
 • شرح محصول : بسته بندی مواداردی
 • ظرفیت : 120 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%