نام واحد : شاداب دانه جنوب

نام محصول : ذخیره سازی و نگهداری غلات در سیلو

 • سریال مجوز : 590043000000
 • شماره مجوز : 39678 - 06
 • تاریخ مجوز : 16/09/1394
 • کد محصول : 6302412302
 • شرح محصول : ذخیره سازی و نگهداری غلات در سیلو
 • ظرفیت : 15,000 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%