نام واحد : ماه پرتو ماکارون حسین بیات پریدری

 • استان : تهران
 • شهر : شهریار
 • نشانی شرکت : شهریاربی بی...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی صفا دشت بلوار فروردین خیابان پنجم شرقی پلاک ثبتی 523 فرعی از 23 اصلی
 • تلفن واحد : ****343
 • مدیر : ناصر بیات
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی صفادشت

نام محصول : ماکارونی

 • سریال مجوز : 1701721
 • شماره مجوز : 30759
 • تاریخ مجوز : 29/05/1390
 • کد محصول : 15441111
 • شرح محصول : ماکارونی
 • ظرفیت : 1,420 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%