نام واحد : رسول نصیری

نام محصول : بسته بندی نمک تصفیه شده خوراکی (طعام)

 • سریال مجوز : 350132000000
 • شماره مجوز : 112/7/363680
 • تاریخ مجوز : 15/02/1393
 • کد محصول : 7495412328
 • شرح محصول : بسته بندی نمک تصفیه شده خوراکی (طعام)
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : انواع نمک وکلرورسدیم خالص -آب دریا(1422)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%