نام واحد : فراهت پوشش پارستمدید70607

نام محصول : اماده سازی وبسته بندی سیب زمینی

 • سریال مجوز : 1779167
 • شماره مجوز : 81032
 • تاریخ مجوز : 16/12/1385
 • کد محصول : 15132123
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی سیب زمینی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%