نام واحد : بیسکویت گرجی

نام محصول : غلات حجیم شده

 • سریال مجوز : 1702096
 • شماره مجوز : 311938
 • تاریخ مجوز : 25/04/1351
 • کد محصول : 15311610
 • شرح محصول : سایرمحصولات بدست امده ازدانه غلات[ غلات حجیم شده ]
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%