نام واحد : بیسکویت گرجی

نام محصول : ویفر

  • سریال مجوز : 1702096
  • شماره مجوز : 311938
  • تاریخ مجوز : 25/04/1351
  • کد محصول : 15411230
  • شرح محصول : ویفر
  • ظرفیت : 4,500 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%