نام واحد : صنایع تبدیلی و بسته بندی غذائی رومینا کارآرا - تمدید 56198

نام محصول : نان شیرینی

 • سریال مجوز : 1779678
 • شماره مجوز : 58328
 • تاریخ مجوز : 12/12/1388
 • کد محصول : 15411120
 • شرح محصول : نان شیرینی
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 15%
  15%