نام واحد : اتاکو

نام محصول : خیار شور

 • سریال مجوز : 1702098
 • شماره مجوز : 32857
 • تاریخ مجوز : 26/07/1384
 • کد محصول : 15131212
 • شرح محصول : خیار شور
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%