نام واحد : تولیدی خمیر سودا

نام محصول : خمیرپیتزا

 • سریال مجوز : 1779862
 • شماره مجوز : 22900
 • تاریخ مجوز : 05/02/1386
 • کد محصول : 15441141
 • شرح محصول : خمیر پیتزا
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 14%
  14%