نام واحد : صنعتی و معدنی حدید باستان

نام محصول : کنسانتره آهن

 • سریال مجوز : 580151000000
 • شماره مجوز : 16498
 • تاریخ مجوز : 13/07/1389
 • کد محصول : 1310412309
 • شرح محصول : کنسانتره آهن
 • ظرفیت : 44,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 63%
  63%