نام واحد : شرکت صنایع مواد غذایی ترش افشان کاج - تمدید 80832

نام محصول : اماده سازی بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 1780075
 • شماره مجوز : 24287
 • تاریخ مجوز : 17/02/1386
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 53%
  53%