نام واحد : حسن کوخائی - تمدید 88440

نام محصول : انواع غذاهای اماده طبخ گوشتی

 • سریال مجوز : 1780093
 • شماره مجوز : 24639
 • تاریخ مجوز : 19/02/1386
 • کد محصول : 15111710
 • شرح محصول : محصولات گوشتی اماده ونیمه اماده { برای غذای انسان }
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%