نام واحد : شرکت صنایع غذایی نان چین پاسارگاد - تمدید 82447

نام محصول : نان حجیم ونیمه حجیم

 • سریال مجوز : 1780641
 • شماره مجوز : 27781
 • تاریخ مجوز : 13/03/1386
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 6,600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 34%
  34%