نام واحد : محمدحسین اصفهانی واحمد هادوی نان ماشینی گل خوشه گندم

نام محصول : نان حجیم ونیمه حجیم

 • سریال مجوز : 1780831
 • شماره مجوز : 28940
 • تاریخ مجوز : 26/03/1386
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%